Ga naar de inhoud

Hoog intuïtieve kinderen

Momenteel zijn er veel hoog intuïtieve kinderen en het lijkt wel of er steeds meer van dergelijke gevoelige kinderen komen. In onderstaand schema staan een aantal kenmerken genoemd die te maken hebben met deze intuïtiviteit. Het is expliciet niet de bedoeling om met deze lijst een nieuw etiket te introduceren bij kinderen. Het doel van deze lijst is om inzicht te geven in de mogelijke hooggevoeligheid van uw kind.

Mogelijke kenmerken zijn:
 • De grote gevoeligheid voor alle prikkels die op hen afkomen
 • Het al op heel jonge leeftijd maken van wijze opmerkingen (waarbij de ouders zich afvragen “hoe kómen ze erop”)
 • Het grote gevoel van rechtvaardigheid
 • Het hebben van buitenzintuiglijke ervaringen
 • Een sterke binding met de natuur (graag buiten zijn of het verzamelen van stenen, schelpen en dergelijke)
 • Dromerigheid, afwezig lijken te zijn
Deze kenmerken kunnen leiden tot onder andere de volgende gedragsuitingen:
 • Extreem druk of juist stil/teruggetrokken gedrag
 • Aandachts- of concentratiestoornissen
 • Dyslexie of dyscalculie
 • Moeite met de motoriek
 • Voedingsintoleranties
 • Angsten
 • Verschijnselen van depressie en stress